Τρίτη

Jazra Khaleed w/ Atm Digger Group: Φακ δε πολίς

  Ρίμες από το βιβλίο Μα είν' αυτό ποίηση;

Κυκλοφορείς από τις εκδόσεις του περιοδικού Τεφλόν